Menü
timi-laser-studio-insta timi-laser-studio-fb
 
Btech sem i engineering physics uii chapter 2laser 1 638

Mit jelent a "LASER"?

2019. november 06.

Mit jelent a "LASER"?

A legtöbb angol nyelvű szakirodalomban a lézersugaras technológiával kapcsolatban a "LASER" angol rövidítéssel találkozhatunk. A "LASER" kifejezés egy mozaikszó, amely a következő szavak kezdőbetűiből származik:
Light - fényAmplification - erősítésStimulated- gerjesztettEmission- kisugárzott, kibocsátottRadiation - sugárzás
(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation = fényerősítés kényszerített fénykibocsátás útján). A "LASER" kifejezés - magyarra fordítva lézer - önmagában nem használatos. A magyar szakirodalomban lézersugár vagy lézersugárzás, és lézerforrás vagy lézerberendezés kifejezéseket alkalmazzuk.

Történeti áttekintés
-Faraday az elektromágneses indukció leírása (1831) -Planck kvantumelmélete (1900) -Einstein fénykvantumelmélete (1905) -Ruthelford atomelmélete (1911) -Einstein indukált emisszió felfedezése (1917) -Maiman az első lézerberendezés megépítése (1960)
Történelmileg a lézerberendezés egy hasonló eszközből, a mézerberendezésből nőtt ki, mely rádió mikrohullámokat használ látható fényhullámok helyett. Az első mézerberendezést C. H. Townes és kollégái építették a Columbia Egyetemen 1951 és 1954 között. 1958-ban A. H. Schawlow és C. H. Townes közzétették az optikai mézerberendezés elveit. Az első lézerberendezést, amely a mézertechnológia elveire épült, T. H. Maiman készítette 1960-ban. Ahhoz, hogy lézerberendezéseket alkalmazzunk, mindenekelőtt néhány alapelvet kell tisztáznunk. Az egyes anyagok nem egyformán nyelik el a különböző hullámhosszúságú lézersugarakat, ezért minden alkalmazásban meg kell vizsgálni, milyen lézerberendezést kell, vagy lehet használni.

arrow-icon vissza